KERANA ALAM TIDAK PERNAH BERDUSTA

17/11/2010 19:47

KERANA ALAM TIDAK PERNAH BERDUSTA.