MATLAMAT

    Saya mengikut Program PGSR ini adalah untuk memenuhi impian saya sendiri untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan dalam bidang profesion perguruan. Ini adalah kerana bidang yang sedang saya belajar sekarang adalah untuk meningkat bidang keilmuan terutama opsyen Bahasa Melayu yang saya pelajari semasa di maktab dahulu semasa menjadi guru pelatih. Selain daripada itu ianya adalah untuk memenuhi tuntutan agama yang mana mengggalakkan semua manusia menuntut ilmu sepanjang hayat.

    Matlamat portal ini wujud adalah untuk mengembang teknik pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer agar cara pembelajaran mengikut peredaran masa.